مقالات

Toalet    Toilet    Toilette   Restroom    توالت    مستراح    توالیت   تشناب

اسمش رو هرچی میخوای بزار، همه مردم در طول روز چند بار به اون نیاز دارن

قدیمیا به اون مستراح به معنی محل استراحت یا محل امن میگفتن

 

برای مطالعه مقالات در باره توالت فرنگی بر روی لینکهای زیر کلیک کنید